คนตายแล้วมาเข้าฝันได้ยังไง

คนตายแล้วมาเข้าฝันได้ยังไง
หลวงพ่อภัทรสิทธิ์ ตอบปัญหาธรรม

🌻 ส่วนแม่ผมตอนแกเสียได้ 3 วัน ก่อนเผา แกไปเข้าฝันหลานว่าเป็นห่วงผม ฝากขอบใจหลานๆ ที่มีพระคุณกับแก ตกลงอะไรไปสื่อแล้วคิดนึกรู้จำเหมือนตอนมีชีวิต

🌷 คำตอบ : เมื่อจิตจุติออกจากร่างกายที่อาศัยอยู่นี้ไปใหม่ๆ ย่อมเป็นไปตามกรรมนิมิตหรือคตินิมิตที่เข้ามาประชิตจิตก่อนตายนั้น ถ้ายังมีสัญญาอารมณ์เก่าที่ห่วงลูกหลานก็จะมาปรากฏให้รู้ได้

🌻 ส่วนกรณีนอนเป็นผักนิทราหรือตายแล้วฟื้น อะไรออกจากร่างไป

🌷 คำตอบ : การนอนเป็นผัก กับการตายแล้วฟื้น เป็นคนละเรื่องกัน คนที่นอนเป็นผักนั้น จิตยังไม่ได้ทอดธุระจากร่างกายที่อาศัยอยู่นี้ ฉะนั้นจิตจึงเป็นทุกข์มาก จะอยู่ก็ใช้สอยร่างกายนี้ไม่ได้ จะไปจุติใหม่ก็ไปไม่ได้เช่นกัน ต่างจากการตายแล้วฟื้นนั้น จิตได้เคลื่อนออกไปแล้ว แต่ร่างกายยังไม่หมดธุระ มีสายโยงใยแห่งชีวิตหลงเหลืออยู่ จึงกลับมาได้

เจริญในธรรมทุกๆ ท่าน
พระภัทรสิทธิ์ อภินันโท
https://www.facebook.com/DhammaBhut

Tagged with: , , , ,
Posted in ธรรมะ
เนื้อหาแนะนำ
🌷 การรู้จักจิตผิดๆ ทำให้การศึกษาพระพุทธศาสนาผิดตลอดแนว
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (1)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (2)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (3)
🌷 จิตไม่ใช่วิญญาณ (4)
🌷 จิตนั้นไม่ใช่วิญญาณ (ขันธ์) แน่ๆ
🌷 จิตไม่ใช่กองทุกข์
🌷 เอกจรํ จิตดวงเดียวเที่ยวไป
🌷 จิตประภัสสรผ่องใส
🌷 จิตสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหว จึงจักพ้นทุกข์
🍀 สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
🍀 สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ
🍀 สัมมาสติ การระลึกชอบ
🍀 สัมมาสมาธิ จิตตั้งมั่นชอบ
🌹 อานาปานสติ
🌹 สติปัฏฐาน ๔ การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงอธิจิต
🌹 การปฏิบัติธรรมแบบลัดสั้น ไม่มีอยู่จริง
🌹 พระสัทธรรมกำลังเลือนหายไป
🌹 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะยังคงอยู่กับเราตลอดไป
🌹 กรรมฐานในอริยมรรค ไม่ใช่หินทับหญ้า
🌺 ปัจฉิมโอวาท จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด
🌺 ศีลรักษาเรา หรือ เรารักษาศีล
🌺 ศีล ธรรมอันงามในเบื้องต้น
🌺 สมาธิ ธรรมอันงามในท่ามกลาง
🌺 ปัญญา ธรรมอันงามในที่สุด
🌺 ปัญญาที่แฝงด้วยสัญญา
🌺 สมาธิ ไม่ได้มีในธรรมชาติ
🌺 จงยังสมาธิให้เกิดขึ้นเถิด
🌺 อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ ทางไปสู่อมตะ
🌺 นิวรณ์ ๕ เครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี
🌹 เดินตามรอยพระบาท (โอวาท) ในวันวิสาขบูชา
%d bloggers like this: